Wykład Prawny

Wykład prawny : Specyfika postępowań przetargowych, organizowanych dla firm komunalnych (1); szczegóły na tej stronie, jako część programu konferencji NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE – OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI (2) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa; szczegóły na tej stronie.

Artur Siwiński radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Siwiński, specjalista w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek został zaproszony do udziału w programie konferencji NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE – OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI (1) (Warszawa, 25 stycznia 2012 r.) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa o której więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://www.cpi.com.pl/

Temat który będzie przedmiotem wykładu prawnego i konsultacji to Specyfika postępowań przetargowych, organizowanych dla firm komunalnych (2); szczegóły na stronie tutaj

  • Prawo zamówień publicznych jako główne narzędzie przy procesie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Prawne ograniczenia w realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej:

1.obligatoryjne zastosowanie prawa zamówień publicznych przy realizacji części z zadań komunalnych,
2.nakaz przeprowadzenia postępowań konkurencyjnych.

  • Warunki dla wykonywania zadania przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych.
  • Prowadzenie „postępowania przetargowego” zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) przy uwzględnieniu zapisów ustaw szczegółowych regulujących działalność komunalną.
  • SIWZ – Obligatoryjne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poza zakresem wynikającym z przepisów ar. 36 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759). Obowiązek określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowych wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom zlecenia.
  • Wyjątkowe zastosowanie trybu z wolnej ręki przy wyborze wykonawcy zamówienia.

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w programie konferencji oraz możliwość przedstawienia wykładu prawnego i przeprowadzenia konsultacji.

Artur Siwiński – radca prawny

(1) i (2) Tytuł Konferencji oraz tytuł wykładu został nadany przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *