O mnie

Artur Siwiński – Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych, prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zdobyte między innymi we współpracy w Kancelariach radcowskich i adwokackich oraz przedsiębiorstwach.

Artur Siwiński ukończył także studia podyplomowe w zakresie Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

– Pełnomocnik w postępowaniach sądowych, administracyjnych
– Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą
– Doradca w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych
– Doradca przedsiębiorstw w zakresie ich bieżącej działalności w szczególności przy tworzeniu i zawieraniu umów
– Doradca w zakresie prawa spółek
– Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu