Klienci Indywidualni

Artur Siwiński oferuje kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym w nastepujących dziedzinach prawa:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • - sprawy o rozwód
  - sprawy o separację
  - sprawy o podział majątku małżonków
  - sprawy o alimenty
  - sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

 • Prawo cywilne
 • - sporządzanie umów
  - sporządzanie opinii prawnych
  - prawo mieszkaniowe
  - sprawy z zakresu prawa spadkowego
  - sprawy z zakresu prawa rzeczowego tj. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, współwłasność
  - sprawy z zakresu prawa osobowego
  - roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
  - sprawy o naruszenie dóbr osobistych
  - postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • - odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  - sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  - sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  - sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
  - odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • Prawo administracyjne i podatkowe
 • - sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  - reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  - odwołania od decyzji administracyjnych
  - reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  - odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  - sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
  - sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • Prawo ochrony zdrowia i prawo medyczne
 • - tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej
  - zawiązywanie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich
  - zawarcie i realizacja umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  - odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej
  - odszkodowania

  Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się ze mną