Klienci Indywidualni

Artur Siwiński oferuje kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym w nastepujących dziedzinach prawa:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • – sprawy o rozwód
  – sprawy o separację
  – sprawy o podział majątku małżonków
  – sprawy o alimenty
  – sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

 • Prawo cywilne
 • – sporządzanie umów
  – sporządzanie opinii prawnych
  – prawo mieszkaniowe
  – sprawy z zakresu prawa spadkowego
  – sprawy z zakresu prawa rzeczowego tj. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, współwłasność
  – sprawy z zakresu prawa osobowego
  – roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
  – sprawy o naruszenie dóbr osobistych
  – postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • – odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  – sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  – sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  – sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
  – odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • Prawo administracyjne i podatkowe
 • – sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  – reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  – odwołania od decyzji administracyjnych
  – reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  – odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  – sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
  – sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • Prawo ochrony zdrowia i prawo medyczne
 • – tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej
  – zawiązywanie indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich
  – zawarcie i realizacja umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  – odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej
  – odszkodowania

  Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się ze mną