Ograniczenie odpowiedzialności, charakter treści i zasady prywatności

*Ograniczenie odpowiedzialności i charakter treści ? Wypowiedzi na stronie są wyłącznie oceną i poglądem ich autora. Treści zawarte na stronie nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii Radcy Prawnego Siwiński. Kancelaria Radcy Prawnego Siwiński nie odpowiada w szczególności za treści pozostawione na stronie przez osoby trzecie. Autor strony nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem się lub brakiem zastosowania się do treści strony lub jakiejkolwiek wypowiedzi na niej zawartej. Zapoznając się z treścią strony akceptujesz, że treść strony ma charakter edukacyjny w szczególności treści zawarte na stronie nie stanowią porady prawnej oraz nie prowadzą do powstania jakiegokolwiek stosunku prawnego Kancelarii Radcy Prawnego Siwiński lub innych osób wypowiadających się na stronie z osobą trzecią. Osoby wykorzystujące informacje zwarte na stronie robią to wyłącznie na własne ryzyko.

*Zasady Prywatności – Kancelaria Radcy Prawnego Siwiński nie przewiduje przekazywania danych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej osobom trzecim.

Zasady udostępniania danych przez Kancelarię Radcy Prawnego Siwiński mogą w dowolnym momencie zostać zmienione.