Spółka komandytowa. Zalety. Wady? Ograniczenie ryzyka w działalności zbliżone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o .o.) przy zachowaniu korzystnych zasad rozliczeń podatkowych.

Spółka komandytowa posiadająca wiele zalet niejednokrotnie niedoceniana przez Przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce. Przez innych najczęściej posiadających praktykę w biznesie nazywana Spółką dla nowoczesnych Przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami art. 102 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U z 2000 r. nr 94 poz.1037 z późn. zm.) Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Przy tworzeniu spółki komandytowej w konstrukcję spółki komandytowej można jako komplementariusza czyli wspólnika odpowiadającego bez ograniczenia wpleść znaną wszystkim spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o .o.) co doprowadzi do dalszego uatrakcyjnienia Spółki przez ograniczenie odpowiedzialności przy zachowaniu dość korzystnego rozliczenia podatkowego. Obecnie jest to coraz bardziej popularna forma działalności w odpowiedniej konstrukcji czyli Spółka komandytowa ze wspólnikiem w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o .o.), której rola najczęściej sprowadza się do zarządzania Spółką komandytową.

Zalety jakie są związane ze spółką komandytową to między innymi ograniczona odpowiedzialność wspólnika, niższe opodatkowanie (jednokrotne opodatkowanie), duża swoboda w działaniu, bezpieczeństwo zbliżone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o .o.), nie istnieje w zasadzie podatek od wypłacanych zysków a wspólnicy płacą tylko (tylko 1x) raz podatek od dochodów Spółki co można porównać do sytuacji np. w spółce cywilnej. Wobec powyższego dochodzi do sytuacji w której podatkowo realnie oszczędzamy a zachowujemy bezpieczeństwo osób w niej funkcjonujących w tym wspólników (przy odpowiednim ukształtowaniu konstrukcji Spółki). Majątek osobisty osoby będącej beneficjentami zysków może być ?bezpieczny?.

Do zalet Spółki komandytowej możemy zaliczyć także swobodę kształtowania umowy Spółki, swobodę w układaniu relacji pomiędzy wspólnikami, można szybko korzystać z zysku, Wspólnicy mogą samodzielnie określić kapitał początkowy nie licząc się z jakimikolwiek limitami (limitów nie ma), przepisy nie przewidują określonej wysokości kapitału początkowego, kapitał początkowy ustalony przez Wspólników może być pokryty w dowolnej formie przez gotówkę lub w postaci innego wkładu czyli np. maszyn, nieruchomości. Wspólnicy mogą w sposób nieskrępowany określić udział w zysku a także dowolnie określić relację pomiędzy zyskiem a wkładem do spółki. W Spółce komandytowej istnieje możliwość dość swobodnego korzystania z kapitału spółki a ponadto nie istnieją ograniczenia w możliwości pobierania zaliczek na zysk Spółki chyba, że Wspólnicy sami takie ograniczenia wprowadzą. Proste jest podwyższanie, obniżanie wkładów, proste są zasady rozliczania z ustępującym wspólnikiem.

Wobec powyższego można zaryzykować stwierdzenie, że Spółka komandytowa to w zasadzie same zalety, warto ją wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie, że można ograniczyć ryzyko w taki sposób by było porównywalne do odpowiedzialności w sp. z o .o. przy zachowaniu korzystnych zasad rozliczania podatków. Wartość majątku jaki zaryzykujemy przy prowadzeniu działalności zależy od Wspólników a majątek osobisty jest bezpieczny. Spółka może powstać jako całkiem nowy podmiot, w wyniku przekształcenia innych już działających podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *