Rejestrujesz spółkę (Firmę) w KRS? Przedsiębiorco musisz uważać! Scam! Czy spółka bez wpłaty dodatkowych 475,00 zł. zostanie zarejestrowana?

Scam ? najogólniej tłumacząc jest to sztuczka, przekręt, oszustwo. Działanie polegające na wprowadzeniu kogoś w błąd. Cel to uzyskanie korzyści finansowej. Niektórzy jako przykład scam?u podają sytuację opisaną przeze mnie poniżej.
Wiele spółek (Firm) wpisywanych w KRS po rejestracji otrzymuje informację o dokonaniu wpisu do rejestru KRS wraz z prośbą a w zasadzie wezwaniem o uregulowanie kwoty 475,00 zł. Jak wynika z treści pisma kwota jest uiszczana za wpis do innego nieobowiązkowego rejestru, który zostaje podany w piśmie; np. Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Z informacji uzyskanych od Klientów (Spółek ? Firm) zgłaszających problem wynika, ze nadawcą jest IROMSiG (Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego) lub CROMSiG (Centralny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego). W prośbie o wpłatę kwoty 475,00 zł. jest zawarta także informacja o przepisie art. 13 ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1186) ze wskazaniem na jego treść, który nakłada obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wielu Przedsiębiorców (Spółek – Firm)nie wie co robić, Przedsiębiorcy mają wątpliwości czy zmiany dokonywane w rejestrze przedsiębiorców KRS bez dokonania powyżej wskazanej wpłaty 475,00 zł. będą skuteczne?
Wskazuję, że zgodnie z przepisu art. 13 ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1186 z późn. zm.) ?Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej?. W przepisie art. 13 którego treść została przywołana w zdaniu poprzedzającym nie ma mowy o prywatnych rejestrach. Wpisy w tych prywatnych rejestrach są nieobowiązkowe.

Spółka zostanie zarejestrowana bez wpłaty dodatkowych 475,00 zł. (o których mowa powyżej)bez której nie zostanie jak się wydaje dodana do prywatnego rejestru. Wpis bez wpłaty dodatkowych 475,00 zł. za ogłoszenie w innym nieobowiązkowym rejestrze będzie skuteczny.

W sprawie stanowisko zajęło także Ministerstwo Sprawiedliwości a w zasadzie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ,które na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieściło informację o następującej treści:
?Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z ?Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego? ani z ?Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego?, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. ?Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego?, ?Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego? i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.? (ogłoszenie dostępne pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/ ).

Informacyjnie podaję, że w przypadku rejestracji Spółki (Firmy) w rejestrze przedsiębiorców KRS :
1. w przypadku rejestrowania Spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o .o.) i spółki akcyjnej ( S. A. ) zwykle bezpośrednio przed składaniem dokumentów w Sądzie uiszczamy opłatę w kwocie 1.500,00 zł. na którą się składa kwota 1000,00 zł. – opłata stała (sądowa) za zarejestrowanie Spółki kapitałowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz kwota 500,00 zł. ? za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o którym mowa w przepisie art. 13 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1186 z późn. zm.),

2. w przypadku rejestrowania Spółek osobowych czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo ? akcyjnej zwykle bezpośrednio przed składaniem dokumentów w Sądzie uiszczamy opłatę w kwocie 1.250,00 zł. na którą się składa kwota 750,00 zł. – opłata stała (sądowa) za zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz kwota 500,00 zł. – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o którym mowa w przepisie art. 13 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1186 z późn. zm.).

Przy Rejestracji Spółki (Firmy) czy to kapitałowej czy to osobowej nie ma obowiązku uiszczania dodatkowych opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym poza opisanymi w pkt. 1 i 2, które są dokonywane zwykle przy rejestracji Spółki (Firmy) i to zwykle przed złożeniem dokumentów w Sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *