Obsługa prawna firm. Czy to konieczność i jak uniknąć procesu ?

Wiele firm nie korzysta z pomocy prawnej, prawnika i uważa że obsługa prawna firm jest zbędna. Firmy nie współpracują z radcą prawnym lub współpracują z nim sporadycznie, nie zdając sobie sprawy, że w wielu przypadkach można byłoby nie tylko przewidzieć przebieg procesu ale i uniknąć procesu w ogóle.

Zarządzający, właściciele uważają, że najważniejsze jest podpisanie kontraktu, który jest do wykonania oraz, że jakoś to będzie po jego podpisaniu. Jak będzie problem dogadamy się z drugą stroną, podpiszemy aneks do umowy ewentualne inne porozumienie, dlaczego nasza firma ma mieć problem ? Prawda ? Zadają sobie takie pytania właściciele firm.

Dodatkowo wskazują, że jeżeli obecnie nie ma problemu to po co radca prawny, adwokat, kancelaria czy to kancelaria radców prawnych czy to adwokacka, gdy ten problem pojawi się to skorzystamy z pomocy prawnika. Jest to bardzo często błędna decyzja na którą trzeba jak się wydaje zwrócić uwagę.

Często przez zaniechania i odwlekanie korzystania z pomocy radcy prawnego lub kancelarii jest za późno na reakcje przynoszące oczekiwany skutek. Dopiero w sytuacji kiedy pojawia się problem korzystamy z obsługi prawnej. Często wiele firm nawiązuje kontakt z radcą prawnym lub Kancelarią Radcy Prawnego kiedy otrzymuje zawiadomienie z Sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy. Przedsiębiorstwa udają się do radcy prawnego oczekując obsługi prawnej i rzeczy ?niemożliwych? ponieważ często jest za późno by coś zmienić, naprawić błędy, wygrać postępowanie przed Sądem ewentualnie uniknąć innej sankcji.

Należy mieć na uwadze, że Sąd ustalając przebieg zdarzeń opiera się na dowodach, dokumentach znajdujących się w aktach sprawy a tych bardzo często brakuje i na dotarcie do nich jest za późno.

Jest znaczna grupa Przedsiębiorstw, która na bieżąco korzysta z pomocy czy to radcy prawnego, adwokata, w szczególności pozostając z prawnikiem czy Kancelarią w stałym bieżącym kontakcie w różnych formach; mail, telefon, ustalone spotkania na których uzyskują wiele informacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą. Dzięki pomocy prawnej Przedsiębiorstwa unikają postępowań sądowych, zawierają ugody, ewentualnie postępowanie sądowe i jego wynik stają się bardziej przewidywalne a często także krótsze i mniej kosztowne choćby z uwagi na mniejszą ilość dowodów do przeprowadzenia.

Bardzo często skorzystanie z obsługi prawnej – pomocy prawnej, na odpowiednio wczesnym etapie może doprowadzić do sytuacji w której ewentualny wyrok nie pozostanie tylko tzw. zwykłą ?kartką papieru? (określenie stosowane przez wielu Przedsiębiorców) po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym.

Należy zdawać sobie sprawę, że rozpoczęcie działalności gospodarczej, podpisanie kontraktu przez Przedsiębiorstwo jest to tylko początek drogi. Dalej trzeba będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, podpisywać kolejne umowy, dotrzymać warunków zawartej umowy i starać się doprowadzić do wykonania przedmiotu umowy co często nie jest proste. Od prawnika w tym radcy prawnego, adwokata, Kancelarii prawniczej, kancelarii radców prawnych, kancelarii adwokackiej bardzo często wielu Przedsiębiorców oczekuje doradztwa nie tylko prawnego ale także doradztwa tzw. czysto biznesowego, oczekuje zrozumienia działania przedsiębiorstwa i jego specyfiki.

Prowadzenie działalności gospodarczej zależy bardzo często od innych podmiotów, zamawiających, wykonawców, podwykonawców. Bieżąca analiza prawna swojej sytuacji oraz jej bieżące świadome kształtowanie umożliwi właściwą ocenę ryzyka, podjęcie dobrego kierunku rozwoju i dobrej drogi działania.

Wykonanie umowy i jej postanowień bardzo często zależy od współpracy z innymi podmiotami. W trakcie jej wykonywania należy na bieżąco analizować swoje położenie prawne. Przed podpisaniem umowy należy podjąć próbę konstruowania zapisów umowy w sposób jaki umożliwi nam bezpieczne doprowadzenie do jej wykonania. Jeżeli udało nam się podpisać umowę o dobrej treści (z naszego punktu widzenia) możemy być zadowoleni jednak to nie zwalnia nas z czujności przy wykonaniu umowy oraz gromadzenia dokumentów. Gdy podpisaliśmy umowę ponieważ jak się wydaje otrzymamy bardzo dobre wynagrodzenie a nie udało nam się wynegocjować czegokolwiek ewentualnie mamy wątpliwości co do drugiej strony umowy tym bardziej należy uważać przy wykonywaniu umowy.

W trakcie wykonania umowy należy w odpowiedni sposób gromadzić materiały, które umożliwią nam obronę naszego stanowiska w przypadku nie wykonania umowy, problemów z jej wykonaniem, uwag co do jej realizacji co z kolei może przyczynić się do sytuacji ,że sprawa nie trafi do Sądu ponieważ przeciwna strona stwierdzi ,że jej to się nie opłaca i strony dojdą do porozumienia. Prawdopodobnie dokumentów tych nie zgromadzimy później na etapie ewentualnych postępowań czy to sądowych czy administracyjnych lub w trakcie późniejszych rozmów.

Zadaniem obsługi prawnej dla firm w tym radcy prawnego czy Kancelarii Radcy Prawnego jest pomoc prawna danej firmie i to pomoc w taki sposób by firma w miarę możliwości omijała głównie postępowania sądowe, które bardzo często są kosztowne i długotrwałe, by zostały zabezpieczone interesy Klienta.

Z moich obserwacji wynika, ze firma korzystając w szczególności z pomocy radcy prawnego lub Kancelarii Radców Prawnych w trakcie zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej w tym podejmowania decyzji gospodarczych, przy negocjacji kontraktu, przed podpisaniem, w trakcie wykonywania kontraktu zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie ona rzadziej stroną postępowania Sądowego. W wielu przypadkach Przedsiębiorstwo porozumie się z przeciwnikiem w przypadku ewentualnej sprawy w Sądzie, sprawa ta zostanie przez tą firmę korzystającą z obsługi prawnej częściej wygrana i to dodatkowo w krótszym czasie.

W sytuacji kiedy radca prawny lub Kancelaria Radców Prawnych zostaną niejako postawieni wobec zaistniałego problemu bardzo często z uwagi na wcześniejsze nie zoptymalizowane posunięcia prawne nie mogą oni uczynić dla swojego Klienta tyle ile Klient oczekuje a postępowanie Sądowe jest koniecznością. Dodatkowo to postępowanie sądowe jest mało przewidywalne. W takiej sytuacji wiele firm stawia pytanie ?Dlaczego nie skorzystałem z obsługi prawnej wcześniej? Można byłoby ominąć Sąd. Poniósłbym mniejsze straty, które wystarczyłby na koszt kilku lat pomocy prawnej.?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że obsługa prawna firmy jest to indywidualna sprawa każdej z firm oraz jej właściciela lub zarządzającego. Należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach obsługa prawna przedsiębiorstwa znajdującego się nie tylko w Poznaniu ale w innej części kraju np. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie odpowiednio przez Kancelarię Radców Prawnych w Poznaniu, radcę prawnego z Poznania, nie stanowi problemu szczególnie w czasie obecnej cały czas postępującej globalizacji. W wielu przypadkach dzięki pomocy prawnej we wczesnym etapie można porozumieć się na etapie poza procesowym i uniknąć postępowania Sądowego.

Ocenę i odpowiedź na pytanie : Czy obsługa prawna firm, współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego, radcą prawnym w firmie jest konieczna ? Pozostawiam ??? Państwa ocenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *